Blog

Sposób na przetrwanie biznesu. Sprzedaj teraz i zarób

Wielu przedsi?biorców zmaga si? ze skutkami kryzysu, który coraz g?o?niej puka w ich drzwi w dobie epidemii koronawirusa. Spora cz??? z nas zmuszona by?a znacz?co zmieni? funkcjonowanie swojego biznesu, albo nawet zawiesi? dzia?alno??, gdy? jak wszyscy wiemy bez...

Biznes w czasach epidemii koronawirusa. Jak sobie poradzi??

Koronawirus to s?owo, które zarówno w mediach jak i rozmowach mi?dzyludzkich odmieniane jest przez wszelkie mo?liwe przypadki. Kiedy w grudniu 2019 roku zacz??y do nas dociera? pierwsze informacje o zara?onych i niestety ofiarach ?miertelnych z Chińskiej prowincji...

Kampania produktowa wkrótce na Gmailu

Google Ads nie przestaje zaskakiwa? i zapowiedzia? ju? wprowadzenie kolejnej opcji reklamowej w swojej sieci. Od marca reklamy z kampanii produktowej pojawi? w Gmailu.  Dane statystyczne s? nieub?agalne, obecnie z poczty mailowej Google korzysta ponad miliard...

Case study: Od zera do milionera

Case study: Od zera do milionera

Wielokrotnie trafiaj? do nas klienci, którzy mieli w swoich sklepach prowadzone kampanie Google Ads, natomiast nie byli zadowoleni z osi?ganych zwrotów z inwestycji. Mo?na powiedzie? ?mia?o, ?e zamieniamy si? wówczas w stra?aków i jeste?my odpowiedzialni za gaszenie...

Lokalna reklama na facebooku

Posiadasz biznes na skal? lokaln? i chcia?by? dotrze? do nowych klientów? P?atne reklamy na facebooku to jedno z narz?dzi, o którym powiniene? powa?nie pomy?le?. Tym razem postanowili?my pokaza? Tobie w jaki sposób mo?esz dotrze? do odbiorców znajduj?cych si? jeden...

Ka?dy mo?e pomaga?, czyli jak Google wspiera potrzebuj?cych

Nowy rok ju? nieprzerwanie od blisko 30 lat, kojarzy si? z dzia?aniami Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Ju? po raz drugi nasza firma, wspiera Fundacj?, przekazuj?c na licytacj? oferowane przez nas us?ugi. W tym roku jest to: Audyt dzia?ań reklamowych...

Czym zaskocz? nas technologiczni giganci w 2020 roku?

Targi CES to technologiczna impreza roku, której nie sposób przegapi?. Od ponad 50 lat najwa?niejsi producenci z ca?ego ?wiata zje?d?aj? si? do jednego z amerykańskich miast, aktualnie jest to Las Vegas, w stanie Nevada, aby przedstawi? swoje najnowsze, technologiczne...

Google Moja Firma, czyli o co chodzi z tymi wizytówkami – cz.1

Wizytówka firmowa Google, to rozwi?zanie, bez którego ci??ko sobie w dzisiejszych czasach wyobrazi? wizerunek jakiegokolwiek biznesu w sieci.  Korzystaj? z niej zarówno ma?e, raczkuj?ce dopiero firmy, jak i du?e, uznane ju? przedsi?biorstwa. Za?o?enie samej...

Google Moja Firma, czyli o co chodzi z tymi wizytówkami – cz. 2

Dodawanie wizytówki Google, a wi?c nie taki diabe? straszny Za?o?enie wizytówki Google Moja Firma to szalenie prosta sprawa. Pierwszym jednak krokiem jest za?o?enie konta Google, gdy? jest ono w tym przypadku niezb?dne. Przy zak?adaniu nowego konta mo?na wybra? jego...

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载