Blog

Lokalna reklama na facebooku

Posiadasz biznes na skal? lokaln? i chcia?by? dotrze? do nowych klientów? P?atne reklamy na facebooku to jedno z narz?dzi, o którym powiniene? powa?nie pomy?le?. Tym razem postanowili?my pokaza? Tobie w jaki sposób mo?esz dotrze? do odbiorców znajduj?cych si? jeden...

Ka?dy mo?e pomaga?, czyli jak Google wspiera potrzebuj?cych

Nowy rok ju? nieprzerwanie od blisko 30 lat, kojarzy si? z dzia?aniami Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Ju? po raz drugi nasza firma, wspiera Fundacj?, przekazuj?c na licytacj? oferowane przez nas us?ugi. W tym roku jest to: Audyt dzia?ań reklamowych...

Czym zaskocz? nas technologiczni giganci w 2020 roku?

Targi CES to technologiczna impreza roku, której nie sposób przegapi?. Od ponad 50 lat najwa?niejsi producenci z ca?ego ?wiata zje?d?aj? si? do jednego z amerykańskich miast, aktualnie jest to Las Vegas, w stanie Nevada, aby przedstawi? swoje najnowsze, technologiczne...

Jakie zmiany czekaj? u?ytkowników facebooka w 2020 roku?

Zazwyczaj w nowy rok, ka?dy z nas wchodzi z postanowieniami poprawy. Jeden chce zrzuci? zb?dne kilogramy, inny chce wi?cej podró?owa?, wi?cej czyta? ksi??ek, mniej ogl?da? telewizji. Jak wiemy, z ich wype?nianiem jest ró?nie, zazwyczaj wrzucamy sobie za du?o na g?ow?...

Google Moja Firma, czyli o co chodzi z tymi wizytówkami – cz. 2

Dodawanie wizytówki Google, a wi?c nie taki diabe? straszny Za?o?enie wizytówki Google Moja Firma to szalenie prosta sprawa. Pierwszym jednak krokiem jest za?o?enie konta Google, gdy? jest ono w tym przypadku niezb?dne. Przy zak?adaniu nowego konta mo?na wybra? jego...

Google Moja Firma, czyli o co chodzi z tymi wizytówkami – cz.1

Wizytówka firmowa Google, to rozwi?zanie, bez którego ci??ko sobie w dzisiejszych czasach wyobrazi? wizerunek jakiegokolwiek biznesu w sieci.  Korzystaj? z niej zarówno ma?e, raczkuj?ce dopiero firmy, jak i du?e, uznane ju? przedsi?biorstwa. Za?o?enie samej...

Wi?kszo?? Polaków kupuje przez internet

Polski rynek internetowy zwi?ksza swoj? moc. Z raportu Gemiusa oraz Izby Gospodarki Elektronicznej wynika, ?e wi?kszo?? Polaków dokonuje zakupów przez internet, a nie stacjonarnie! Je?eli jeszcze zastanawiasz si? nad za?o?eniem w?asnego sklepu internetowego, to dane...

Inteligentne kampanie produktowe w Google Ads

Inteligentne kampanie produktowe, które pojawi?y si? w Google Ads to wyra?ny znak, ?e dzia?ania reklamowe zmierzaj? do automatyzacji dzia?ań. Kampanie opieraj? si? na machine learningu, a my sprawdzili?my, czy warto z nich korzysta?. W przypadku sklepów internetowych,...

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载