Targi CES to technologiczna impreza roku, której nie sposób przegapi?. Od ponad 50 lat najwa?niejsi producenci z ca?ego ?wiata zje?d?aj? si? do jednego z amerykańskich miast, aktualnie jest to Las Vegas, w stanie Nevada, aby przedstawi? swoje najnowsze, technologiczne osi?gni?cia, niejednokrotnie nadaj?c ton aktualnym trendom w tej dziedzinie. Dzisiaj pod lup? we?miemy najwa?niejsze wynalazki prezentowane przez po?udniowokoreańskiego potentata – firm? Samsung.?

Ballie, czyli ma?y – wielki przyjaciel ka?dego domu

Jedn? z nowo?ci prezentowanych przez Samsung jest robot – kulka o tajemniczo brzmi?cej nazwie Ballie. Kulka prezentowana w kolorze ?ó?tym, póki co jest w fazie testowej i nie wiadomo kiedy b?dzie dost?pna do kupienia dla zwyk?ego ?miertelnika, jednak naszym zdaniem szybko stanie si? popularnym produktem i wa?nym mieszkańcem ka?dego smart domu. Jej zadaniem b?dzie niejako intuicyjny sterowanie sprz?tami domowymi. Ju? nied?ugo nie b?dziemy musieli pami?ta? o podniesieniu rano rolet lub w??czeniu odkurzacza kiedy zrobi si? brudno – Ballie zrobi to za nas.

Ponadto zadba o bezpieczeństwo naszego domu, monitoruj?c stale to, co dzieje si? w jego wn?trzu. Dodatkow? funkcj? ma by? interakcja ze zwierz?tami domowymi i zabawa w czasie, kiedy nam zabraknie na to czasu. Obawiamy si? jednak jak d?ugo pies, zechce gania? za sympatyczn? kuleczk?, zanim zdecyduje sprawdzi?, czy nadaje si? do zjedzenia. 

Bot Air, czyli w walce o czyste powietrze

Od kilku lat prze?ywamy prawdziwe boom na odkurzacze automatyczne. Ka?da kolejna wersja jest udoskonalana, powsta?e w zesz?ym roku nowe modele nie tylko same sprz?taj?, ale równie? same si? opró?niaj?, co pozwala im pracowa? bez ingerencji cz?owieka przez d?ugie miesi?ce. Samsung poszed? o krok dalej. W dobie dbania o ?rodowisko ekologicznej ofensywy oraz coraz powa?niejszego problemu smogu i zanieczyszczenia powietrza powsta? robot Bot Air. Mo?na go okre?li? jako dalekiego kuzyna automatycznych odkurzaczy, z tym ?e jego zadaniem jest dbanie o jako?? powietrza, którym oddychamy w domu. Czujniki w ca?ym domu przesy?aj? informacj? do ?odkurzacza”, automatycznie kieruj?c go w miejsce, gdzie jako?? powietrza odbiega od zadanych norm. Bot Air doskonale wpisuj?c si? w aktualne trendy ju? niebawem stanie si? obowi?zkowym wyposa?eniem ka?dego domu, szczególnie w du?ych miastach i krajach wysokorozwini?tych gdzie jako?? powietrza na zewn?trz pozostawia wiele do ?yczenia. 

Bot Chef, czyli ka?dy kucharz powinien mie? swojego pomocnika?

Galopuj?cy w zawrotnym tempie ?wiat zmusza nas do maksymalnego upraszczania sobie ?ycia. Nawet tak oczywista kwestia jak spo?ywanie posi?ków, w wi?kszo?ci przypadków sprowadza si? do jedzenia na mie?cie lub odgrzewania gotowych produktów. Któ? z nas jednak nie zna przyjemno?ci spo?ycia smacznego posi?ku przygotowanego z pasj? w mi?ym towarzystwie. Tutaj równie? z pomoc? (w gotowaniu, a nie na szcz??cie w jedzeniu), przychodzi nam Samsung i jego Bot Chef. Ta dodatkowa para r?k w kuchni mo?e znacznie upro?ci? sam proces gotowania, podpowie nam jak dobra? odpowiednie sk?adniki oraz rozwi??e odwieczny problem w kuchni – znikaj?cych no?y i innych przyborów. Robot docelowo ma posiada? funkcj? uczenia si?, dzi?ki czemu b?dzie mo?na przekazywa? mu coraz to wi?cej obowi?zków, dodatkowo u?atwiaj?c sobie ?ycie.

Oto niektóre nowo?ci proponowane przez Samsung na rok 2020. Podzielcie si? z nami w komentarzach, co s?dzicie o tego typu rozwi?zaniach i co Waszym zdaniem ju? nied?ugo stanie si? must-have ka?dego gospodarstwa domowego. 

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function WP_Optimize() in /wp-content/plugins/wp-optimize/cache/file-based-page-cache-functions.php:165 Stack trace: #0 [internal function]: wpo_cache('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /wp-includes/functions.php(4613): ob_end_flush() #2 /wp-includes/class-wp-hook.php(287): wp_ob_end_flush_all('') #3 /wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters('', Array) #4 /wp-includes/plugin.php(478): WP_Hook->do_action(Array) #5 /wp-includes/load.php(960): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /wp-content/plugins/wp-optimize/cache/file-based-page-cache-functions.php on line 165