Blog

Jak czyta? ?ród?a ruchu facebooka w Google Analytics?

Ile razy analizuj?c wyniki w Google Analytics zastanawiali?cie si? nad rozbiciem facebooka jako ?ród?a ruchu? Kojarzycie skróty m.facebook.com, l.facebook.com? Postanowili?my rozwi?za? zagadk? i odpowiedzie?, co one oznaczaj?.

Nie od dzisiaj wiadomo jak wa?n? rol? w optymalizacji kampanii reklamowych odgrywa analiza wyników w Google Analytics. Odpowiednio skonfigurowane narz?dzie pozwala odpowiedzie? na wiele szczegó?owych pytań i rozwi?za? niejedn? zagadk?. Bardzo cz?sto analizuj?c ?ród?a pozyskania ruchu mo?ecie zauwa?y? rozbicie facebooka na m.in. m.facebook.com, czy l.facebook.com. Postanowili?my Wam pomóc i odpowiedzie?, co to dok?adnie oznacza.

Jak czyta? ?ród?a ruchu z facebooka w Google Analytics?

Je?li w raporcie stron odsy?aj?cych znajdziemy m.facebook.com to oznacza, ?e u?ytkownicy pochodz?cy z tego ?ród?a wchodzili na stron? internetow? z poziomu smartfona. Cz?sto zdarza si? jednak, ?e znajdziemy równie? w ?ródle l.facebook.com. To oznacza, ?e link przeszed? przez tzw. Link Shim. Pewnie zastanawiacie si? teraz, co to oznacza. Odpowiadamy – narz?dzia facebooka chroni?c nas przed z?o?liwymi oprogramowaniami przepuszcza cz??? linków przez w?asne narz?dzie – dzia?a to g?ównie przy linkowaniu z podejrzanych stronach www.

facebook google analytics

Co oznaczaj? skróty m.facebook i l.facebook?

facebook.com – wej?cie u?ytkownika z komputera lub tabletu

m.facebook.com – wej?cie u?ytkownika ze smartfona

l.facebook.com – wej?cie u?ytkownika z komputera lub tabletu, a link przeszed? przez Link Shim

lm.facebook.com – wej?cie u?ytkownika ze smartfona, a link przeszed? przez Link Shim

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载