Zazwyczaj w nowy rok, ka?dy z nas wchodzi z postanowieniami poprawy. Jeden chce zrzuci? zb?dne kilogramy, inny chce wi?cej podró?owa?, wi?cej czyta? ksi??ek, mniej ogl?da? telewizji. Jak wiemy, z ich wype?nianiem jest ró?nie, zazwyczaj wrzucamy sobie za du?o na g?ow? z pocz?tkiem roku i z czasem bez ?alu rezygnujemy z kolejnych punktów planu: Nowy Rok, Nowy Ja.

Poni?ej chcemy Wam przedstawi? noworoczne zmiany, liftingi i inne nowo?ci, które na przestrzeni ca?ego roku zaproponuje nam Facebook, mam nadziej?, ?e pod koniec roku b?dziemy mogli wspólnie Ich z tego rozliczy?. 

Wersja przegl?darkowa ma zyska? nowy, mobilny wygl?d

Twórcy Facebook, id?c z duchem czasu, chc? jak najbardziej zbli?y? wersj? stacjonarn? i mobiln?.

Wprawdzie interfejs nadal zachowa trzykolumnowy wygl?d, na tym jednak podobieństwa si? skończ?. Obecnie lewa kolumna pe?na jest tekstu i ma?oczytelnych ikon, maj? one zosta? w niedalekiej przysz?o?ci zast?pione ikonami to?samymi z aplikacj? mobiln?. Najprawdopodobniej nie b?dzie mo?na samemu wybra? kolejno?ci oraz zawarto?ci lewego paska, a cz??? przycisków zniknie lub zmieni lokalizacj?. G?ówny pasek nawigacji b?dzie to?samy z tym, co widzimy w aplikacji mobilnej. B?dziemy mogli od r?ki przej?? do najwa?niejszych rzeczy: Aktualno?ci, Watch, Marketplace, Grupy i Wideo z grami. Kosmetyczne, najmniejsze zmiany przejdzie sekcja ?rodkowa, gdzie nadal b?dzie mo?na przegl?da? relacj?, doda? post, zdj?cia lub nagrania wideo, oznacza? swoich znajomych oraz umie?ci? swój status. 

?ród?o: vosveteit.sk

Mniejsza widoczno?? postów, kolejna szansa dla relacji

Posty nie b?d? w ca?o?ci widoczne nawet w wersji stacjonarnej. Relacje, które skopiowane ze Snapchat, nie przyj??y si? na FB, jednak programi?ci daj? im kolejn? szans?. Powstaje nowa, dwukolumnowa sekcja oraz mo?liwo?? dodawania relacji spod poziomu komputera. Kolejn? zmian? jest równie? zwi?kszenie widoczno?ci sekcji z powiadomieniami, która nie b?dzie ju? widoczna w wersji pop-up, a w formie osobnej kolumny, przys?aniaj?cej znaczn? cz??? prawej strony ekranu.?

Skontaktuj si? z nami!

Nowy wygl?d profilu, zbli?ony do mobilnego oraz tryb ciemny dope?niaj? szereg zmian, jakie czekaj? nas w rozpoczynaj?cym si? 2020 roku. Poinformujcie nas w komentarzach, co s?dzicie o tych propozycjach oraz jakie Wy z ch?ci? widzieliby?cie zmiany w wygl?dzie i funkcjonowaniu Facebooka.

?ród?o: spidersweb.pl

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function WP_Optimize() in /wp-content/plugins/wp-optimize/cache/file-based-page-cache-functions.php:165 Stack trace: #0 [internal function]: wpo_cache('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /wp-includes/functions.php(4613): ob_end_flush() #2 /wp-includes/class-wp-hook.php(287): wp_ob_end_flush_all('') #3 /wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters('', Array) #4 /wp-includes/plugin.php(478): WP_Hook->do_action(Array) #5 /wp-includes/load.php(960): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /wp-content/plugins/wp-optimize/cache/file-based-page-cache-functions.php on line 165