Blog

Nie b?dzie polubień na fanpage

facebook znika liczba fanów fanpage

Facebook wprowadza kolejn? rewolucyjn? zmian? dla osób prowadz?cych fanpage. Okazuje si?, ?e w nowym layoucie nie b?dzie mo?na ju? zobaczy? liczby like’ów.?

W oficjalnym komunikacie potentata mediów spo?eczno?ciowych mo?emy przeczyta?, ?e  Facebook nie b?dzie ju? wspiera? like’ów na fanpage. Wi??e si? to z nowym wygl?dem stron facebookowych, które stopniowo s? wprowadzane na kolejne profile. Wiemy ju?, ?e nie b?dzie mo?na sprawdzi? liczb? fanów.

Znikn? polubienia na fanpage

Jak to wp?ynie na rozwój fanpage? Facebook zapewnia, ?e w nowym layoucie zniknie liczba fanów, ale pozostanie liczba obserwuj?cych. Tym samym mo?na si? domy?li?, ?e Facebook b?dzie chcia? ujednolici? nazw? z t? obowi?zuj?c? na Instagramie. 

Nie wiadomo jednak jak taka zmiana wp?ynie na kampanie reklamowe. Jednym z celów w menad?erze reklam jest przecie? zdobywanie nowych fanów. Czy zostanie to równie? zmienione na pozyskiwanie obserwuj?cych? Odpowied? poznamy pewnie nied?ugo! 

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载