Oferta

Czym si? zajmujemy?

Google Ads

Reklamy w?wyszukiwarce Google oraz?innych najpopularniejszych sieciach wyszukiwania takich jak Bing, Yandex i?Baidu. Si?? tego typu narz?dzi jest ich czysto sprzeda?owy charakter.

Social Media Marketing

Odpowiednio dobrany content i?staranne targetowanie reklam do?okre?lonej grupy odbiorców to recepta na?skuteczne kreowanie wizerunku oraz?sprzeda?.

Pozycjonowanie

SEO to dzia?ania prowadzone dla?osi?gni?cia przez?stron? internetow? jak najwy?szej pozycji w?wynikach organicznych wyszukiwarki na?okre?lona s?owa kluczowe.

Projektowanie stron internetowych

Kompleksowy proces przygotowania strony www?oraz?sklepów online. Profesjonalnie konsultujemy i?wdra?amy projekty stron szytych na?miar? oczekiwań klienta.

Retargeting

Reklama, która sprawia, ?e?u?ytkownicy powracaj? na?stron?. Kreacje reklamowe dostosowane do?preferencji potencjalnych klientów oraz?koncentracja dzia?ań wokó? zach?cenia do?zakupu.

Szkolenia

Dzielimy si? nasz? wiedz? z?zakresu marketingu internetowego. Szkolenia dedykowane dla?w?a?cicieli biznesów oraz?specjalistów zatrudnionych w?dzia?ach marketingowych.

Eventy

Eventy, czyli?wydarzenia tematyczne organizowane przez?firmy, pozwalaj? wyp?yn?? przedsi?biorcy na?szerokie wody rozpoznawalno?ci oraz?zbudowa? wysokiej jako?ci kontakty biznesowe.

Projekty graficzne

Logo ulotka czy?projekt graficzny strony internetowej to podstawa identyfikacji wizualnej ka?dego przedsi?wzi?cia. Odpowiednio zaprojektowana i?stworzona grafiki to krok milowy w?stron? sukcesu Twojej firmy.

Wydruki

Logo ulotka czy?projekt graficzny strony internetowej to podstawa identyfikacji wizualnej ka?dego przedsi?wzi?cia. Odpowiednio zaprojektowana i?stworzona grafiki to krok milowy w?stron? sukcesu Twojej firmy.

Jak dzia?amy

Podstaw? dla?nas jest zbudowanie poczucie stabilno?ci u?klienta.
Sta?o?? osi?gamy metodycznie realizuj?c ka?dy projekt.
Ten sam opiekun klienta, ten sam Marketing Manager i?doskona?y przep?yw informacji.

1

Analiza

Analizujemy, badamy
i?konsultujemy
obecn? sytuacj?
klienta.

2

SWOT

Diagnozujemy silne
i?s?abe strony, szanse i?zagro?enia.
Pe?na informacja to podstawa
dobrej akcji promocyjnej.

3

Wspó?praca

Wspólnie planujemy i?omawiamy
strategi? dzia?ań.
Internet to nasz ?wiat,
jednak?to Państwo znaj?
swój biznes najlepiej.

4

Wdro?enie

Wdra?amy, testujemy i?optymalizujemy.
Nieustannie szukamy najlepszych
sprzeda?owo dzia?ań.

5

Stabilizacja

Stabilizujemy i?podkr?camy.
Porz?dkujemy procesy marketingowe,
wykluczamy nieefektywne
i?wzmacniamy te skuteczne.

Efekt

Razem mo?emy wi?cej

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function WP_Optimize() in /wp-content/plugins/wp-optimize/cache/file-based-page-cache-functions.php:165 Stack trace: #0 [internal function]: wpo_cache('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /wp-includes/functions.php(4609): ob_end_flush() #2 /wp-includes/class-wp-hook.php(287): wp_ob_end_flush_all('') #3 /wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters('', Array) #4 /wp-includes/plugin.php(478): WP_Hook->do_action(Array) #5 /wp-includes/load.php(960): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /wp-content/plugins/wp-optimize/cache/file-based-page-cache-functions.php on line 165